لطیفه‌ها و نکته‌های کوتاهی به زبان انگلیسی.

توی صفحه اولش نوشته‌ام:

تقدیم به تمام آنهایی که می‌خواهند (یا مجبورند) انگلیسی یاد بگیرند و بهتر از هر جماعتی می‌دانند تا آدم بخواهد این زبان «نامادری» را یاد بگیرد٫حقیقتا «پدرش» درآمده است!