1421313243301_52ابوالحسن نجفی:

مارسل پروست، در کتاب در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته، از این جمله‌ها فراوان دارد، به‌طوری که گاهی سه صفحه از متن یک جمله است! البته فهمیدنش برای اهل زبان فرانسه آسان‌تر است از فهمیدن آن برای کسی که زبان مادری‌اش فرانسه نیست. حالا مرحوم مهدی سحابی سعی کرده، برای حفظ امانت، تمام فعل‌های این جمله‌ها را به آخر ببرد. نتیجه این شده که خواننده‌ی ترجمه‌ی فارسی، این جمله‌ها را نمی‌فهمد یا اصلاً آن‌ها را نمی‌خواند و رد می‌شود.

 

پس حفظ امانت چیست؟ درست است که یک وجه از امانت در ترجمه این است که عبارات را همان طور که نویسنده نوشته، باز بنویسیم، ولی آیا یک وجه از امانت در ترجمه هم این نیست که خواننده‌ی متن در زبان فارسی همان طور متن را راحت بفهمد که خواننده‌ی فرانسه‌زبان می‌فهمد؟

نشست غلط و صحیح در زبان

متن کامل نشست را در سایت خوابگرد بخوانید.