They scarcely acknowledged her presence.

آنها به ندرت به حضورش اعتنا می کردند\محلش می گذاشتند\حضورش را به رسمیت بشناسند.

معادل نهایی:

کم می شد اصلا ببینندش.