گاهی وقت‌ها آدم‌هایی را می‌بینم که مثل خانم توی این عکس، با شخصیت کتابی که خوانده‌اند یکی شده‌اند، یا این طور به نظر می‌رسند… یا این طور وانمود می‌کنند.