این خفت‌بارترین شکل تبلیغ است که کسی در بخش نظرات مطلب شازده کوچولو ثبت کرده. من البته بدوبیراه‌های این فرد بی‌نام ونشان را به آقای عبدالله کوثری -و نه حتا به ترجمه‌هاش- هربار پاک می‌کنم. و حالا امیدوارم آقای عباس پژمان خودشان قضیه را پیگیری کنند و ببینند کیست این دشمن دوست‌نما که دامنه فحاشی‌هاش گسترده‌تر شده.

پانوشت: جالب است که تا الان حدود هشتاد نظر پای مقایسه دو جور درددل شازده کوچولو ثبت شده. جز این یکی، باقیشان خواندنی است.