He ate from boxes.

جمله‌های این دست کارگاه‌ها جملاتی مستقلند که به قبل و بعد خود ربطی ندارند. در مورد کارگاه قبلی پیشنهاد اولیه خود من این است که: هربار این کاناپه را می‌دید به شدت یاد همسرش می‌افتاد.

مترجم داستان‌های طنز چخوف از مسکو توضیحاتی درحاشیه‌ی مطلب چند ماه قبل من نوشته. بخوانید.