« بسیار اتفاقی با عنوان اصلی ِ کتابی‌که با نام « ترجمان دردها» یا «مترجم دردها» برگردانده شده‌است، مواجه شدم. متوجه شدم عزیزان مترجم به چه خطایِ عجیبی رفته‌اند…هردو غافل از این بوده‌اند که Interpreter به معنایِ مترجم ِهم‌راه است و وسواس‌ها و دقت مترجم (translator) را ندارد…بعد دیدم یکی از واژه‌هایِ خوب ترکی که در فرهنگ لغات ما هم جا افتاده را چه‌را استفاده نبریم که گویا برایِ همینinterpreter  ساخته شده‌است و آن دیلماج است…از طرفی maladies که گویا طنین خاطره‌انگیز بنگالی(هندی) برایِ نویسنده داشته است در معادل دردها ، ناکارآمد است…به نظرم معادل نزدیک‌ای داریم که آن‌هم کم‌کم رو به فراموشی می‌رود…و آن ملولی است…به‌نظرم با منتهایِ نزدیکی ِ آوایی و معنایی می‌توان این عنوان را چنین برگرداند…فراموش نکنیم ملولی خودش اسم جمع هم هست…پس نیاز به جمع بستن ندارد:

دیلماج ملولی =  interpreter of maladies

*

***

این پیشنهاد را هم اضافه باید کرد بر معادل‌هایی که در هفت هشت ترجمه از این کتاب، مترجمان گذاشته‌اند.

زمانی، دوستی هم برای نام رمان همنام پیشنهاد کرده بود بگذار «آداش»!

*: این متن را خواننده‌ای برایم ایمیل کرده و منبعش را وبلاگی ذکر کرده که گویا اعتبارش منقضی شده و دیگر وجود ندارد.