با توجه به "ئیزیون" آخرش، این معادل از سوی فرهنگستان زبان فرانسه پذیرفتنی‌تر است! 

وب‌خلافکار هم برای black webber معادل مفرحی است.

اساسا نمی‌دانم چرا فرهنگستانیان "وب" را به رسمیت شناخته‌اند؛ یعنی هیچ معادلی برایش یافت نمی‌شد؟ یعنی مردم منتظرند آنها صرفا پسوندها و پیشوندهای این واژه را برایشان ترجمه کنند، یعنی مردم لنگ ترجمه‌ی er و master و TV هستند؟ یا هنر فرهنگستان باید معادل‌گذاشتن برای اصل واژه باشد؟

هر چند آن قدر دیر به سراغ یافتن معادل برای واژه‌های جدید می‌روند که اصل آن واژه‌ها چنان در زبان جا می‌افتند که خود فرهنگستانیان هم نمی‌توانند به قدر کافی از آنها فاصله بگیرند و از بیرون، تکلیفش را روشن کنند. بعد هم چون در میان مردم جا افتاده، حتی معادل‌های احتمالا خوب هم پس زده می‌شود.

پ.ن: لیست سایر معادلها در حوزه اینترنت: [+]