ممنونم از همه‌ی آنان که به نمایشگاه آمدند، به غرفه‌ی نشر ماهی و مرکز سر زدند و کتاب خریدند؛ آنان که دیدم و آنان که ندیدم. نیز از لطف همه‌ی آنان که در این چند روز تبریک گفتند، تشویق کردند، یا انتقاد کردند- در این چند روز ِ پرشور و هیجان ِ «کتاب‌خری» که امروز تمام می‌شود و کاش در باقی روزهای سال، شور «کتاب‌خوانی» به جاش بنشیند.

اگر درباره‌ی هر یک از کتاب‌ها، به‌خصوص خوبی خدا ، چیزی نوشتید، از نقد جدی گرفته تا یادداشت شخصی، خبر دهید تا به روال گذشته در اینجا نقل کنم یا لینک بدهم.

***

خوبی خدا: هوای تازه

(یادداشتی در صفحه آخر روزنامه شرق روز پنج‌شنبه، از لیلا نصیریها – که مجموعه داستان"روزی روزگاری دیروز ِ" خودش هم هوای تازه‌ی دیگری به حساب می‌آید.)

***

یادداشت‌ها درباره همنام [۱۷]

 

 در لغتنامه دهخدا هم معنایشان را نیافتم

MAryam Najafi

Location:Tehran

 

 

  

… به عقیده من چیزی که در مورد همنام ستودنی است بیان روان و بی‌نقص و عاری از کلیشه جامپا لیری است. او داستان را تعریف می‌کند بی آنکه بخواهد پیام اخلاقی به خواننده داستانش منتقل نماید. لیری قضاوت درباره اتفاقات و اشخاص را به خواننده‌اش سپرده است…

امیرمهدی حقیقت … در ترجمه‌‌اش از واژه‌هایی استفاده کرده است که توجهم را جلب کرد. برخی از این واژه‌ها به نظرم جدید هستند در لغت‌نامه دهخدا هم معنایشان را نیافتم. کلمات جالب و دوست داشتنی: پیچازی، گله به گله، هره، به صرافت افتادن و گعده (که هنوز معنایش را نیافته‌ام).

[متن کامل]

***