لاهیری به صبوری خواننده‌ی خود اعتماد دارد

Nell Freudenberger

Orange Prize Nominee

Location:U.S.A

 

 

  

بخشی از گفت‌وگو با نامزد جایزه اورنج ۲۰۰۵

 

-چرا همنام جومپا لاهیری را دوست داری؟

 

ریتم لاهیری کند است ولی نویسنده‌ی محافظه‌کاری نیست. دست به ریسک می‌زند و به صبوری خواننده‌ی خود اعتماد می‌کند. به نظرم او از ما انتظاراتی دارد. شخصیت‌های داستانی‌اش شخصیت‌های داستانی صرف نیستند؛ آدم وقتی داستانی از او را به پایان می‌رساند می‌بیند که دارد مدام به شخصیت‌ها فکر می‌کند؛ انگار که آنها را جایی در زندگی واقعی دیده و می‌شناسد، و آنها هنوز در جایی از این دنیا دارند زندگی می‌کنند.

[متن کامل ]

 

 

کارگاه ترجمه‌ی ۶ همچنان فعال است.