جونی‌بی همچنان جولان می‌دهد

هر کدام از ما یک جونی‌بی بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود. *** نشر ماهی کتاب‌هاش را به تهران پیک می‌کند و به شهرها و کشورهای دیگر پست می‌کند. 66951880 شماره تلفن نشر ماهی است.