تجربه هایی در ترجمه

صفحه اصلی/تجربه هایی در ترجمه

به جای ترجیح دادن

به جای ترجیح می دهد یک بار در داستانی گذاشتم "بهتر می بیند" و این بار می گذارم "دست خودش باشد."  در این جمله:‌ دست خودش باشد برای پیرزن‌جماعت کار نمی‌کند. به جای: ترجیح می‌دهد برای پیرزن‌ها کار نکند.

توسط |2013-01-05T15:34:48+03:30ژانویه 2nd, 2013|تجربه هایی در ترجمه|۸ Comments

فکر و خیال‌های یک مترجم

این یادداشت را برای بیست سالگی مجله مترجم نوشتم: فکرهایی را که در ذهن ِ من ِ مترجم موج می زند بی نظم و ترتیب بر قلم جاری می کنم: شک و اطمینان رضا سیدحسینی می گفت در حال ترجمه اگر یک درصد به چیزی شک کردید بدانید که به احتمال 99 درصد درست شک کرده اید. این اتفاق برای من بارها برایم رخ داده. طبیعتا کار من شکاک سخت [...]

درباب ترجمه قید (۲)

درباره سوال پست قبل، دوستی نوشته: emotionally قید جمله است ولی در ترجمه ، نقش مفعول گرفته که اشتباه است . و پیشنهاد داده که ترجمه درست این است: این فیلم به لحاظ احساسی درگیرکننده است. سوال این بود: The film is emotionally engaging اگر ترجمه کنیم "این فیلم احساسات را درگیر می کند" چه چیزی از میان رفته است؟ سوال من این است که "به لحاظ احساسی درگیرکننده است" با [...]

Go to Top