Funglish

Jokes, notes and quotes

لطیفه‌ها و نکته‌های کوتاهی به زبان انگلیسی.

توی صفحه اولش نوشته‌ام:

تقدیم به تمام آنهایی که می‌خواهند (یا مجبورند) انگلیسی یاد بگیرند و بهتر از هر جماعتی می‌دانند تا آدم بخواهد این زبان «نامادری» را یاد بگیرد٫حقیقتا «پدرش» درآمده است!

چاپ دوم این کتاب را در کیوسک‌های روزنامه‌فروشی توزیع کرده‌اند اما گویا تمام شده و به‌زودی به چاپ سوم خواهد رسید.