اولین جلد از مجموعه قصه های خوشحال نوشته‌ی تری جونز نویسنده، کمدین و فیلمساز اهل ولز است. تری جونز حق ترجمه‌ و چاپ این کتاب به زبان فارسی را در قراردادی رسمی به من سپرده است.

جلدهای دیگر این مجموعه: به ماه دست بزن و دیو هزار دندان

ناشر این مجموعه نشر چکه است.