خواب خوب بهشت (مجموعه داستان، نوشته سام شپارد)

نشر ماهی، چاپ دوم

خرید مستقیم از نشر ماهی

بخوانید: داستان گربه‌های بتی

کتابی جیبی؛ حاوی چند داستان کوتاه و گاه خیلی کوتاه از سام شپارد

سام شپارد مثل یک میدان است که آدم از خیابان‌های متفاوتی بهش می‌رسد. یعنی مثلا اگر کسی علاقه به تئاتر و نمایشنامه‌نویسی داشته باشد، دیر یا زود به او و نمایشنامه‌هاش خواهد رسید. اگر کسی فیلم‌دوست باشد، دیر یا زود نامش را خواهد شنید یا حتا قیافه‌اش را در فیلمی خواهد دید. اگر هم علاقه به داستان کوتاه داشته باشد، یک روز گذارش به دباغ‌خانه‌ی سام‌خان خواهد افتاد.

 چند نظر و یادداشت درباره این کتاب را در اینجا بخوانید.