چرا به باغ نمی‌آیی؟ می‌خواهم گل‌هام ببینندت.

ریچارد شریدان