دن چاون، که من کتابی از او ترجمه کرده‌ام به نام در میان گمشدگان و نشر مرکز منتشرش کرده، چند روزی است کتاب تازه‌اش را پشت ویترین کتابفروشی‌های امریکا و به تبعش اروپا و سایر کشورهای آزاد می‌بیند- که خب طبیعتا ایران جزو آنها نیست.

 

 نام کتاب تازه‌اش «منتظر جوابت باش» است یا همچو چیزی. ترجمه‌ی دقیقش زمانی ممکن است که کتاب را خوانده باشیم. اما من در نقدها و یادداشت‌هایی که درباره ی این کتاب خواندم،‌ عمدتا تعریف دیده‌ام و منتقدها را امیدوار دیده‌ام به اینکه این کتاب به سرعت مورد استقبال قرار گیرد و به فهرست پرفروش‌ها بپیوندد. دن چاون تابه حال برنده‌ی جایزه‌ی او.هنری و نامزد نهایی کتاب ملی امریکا بوده. در یکی از نقدها خواندم هر که فیلم Memento  را دوست داشته باشد عاشق کتاب تازه‌ی چاون خواهد شد. سه کاراکتر رمان، رایان، لوسی و مایلز،  مستقل از هم پازلی را حل می‌کنند. چه در پی داستانی هیجان‌آمیز باشیم و چه مشتاق رفتن به عمق و اندیشیدن به سوال‌هایی اساسی، گویا این کتاب را نباید از دست داد. من که شخصا دومی را طالبم؛ داستان‌هایی که در مجموعه‌ی درمیان گمشدگان انتخاب و ترجمه کردم نیز همین حس و شوق به عمق رفتن را ارضا می‌کردند.

پس باید این رمان را از کشورهای آزاد تهیه کرد و خواند. و دعا کرد مردم کشور خودمان هم به آن کشورها بپیوندد که حق ما این همه محرومیت از سیل شتابان و جاندار و جذاب محصولات فرهنگی جهانی نیست- سیلی که دنیا را دور می‌زند و به همه خوراک می‌رساند و فقط در ِ چند کشور را بسته و کرکره‌هاشان را پایین می‌بیند.