طلبم را بده!

بعدا.

بعداً ای؟/ بعداً ی در کار نیست. یا الان می‌دهی یا می‌کشمت.

××

می‌بینید؟ ی را چگونه باید به تنوین بعدا چسباند؟ چگونه باید نوشت؟ این ترکیب در محاوره به کار می‌رود ولی نوشتنش کار عجیبی است. نوشتن ن به جای تنوین – که بزرگان منعش کرده‌اند – شاید راه گریزی برای حل آن باشد: بعدنی در کار نیست!

این هم که اساسا دنبال جایگزین دیگری باشیم به گمانم نگاه درستی نیست چون باید کوشید از همه‌‌ی امکانات و واژه‌های رایج زبان – به‌خصوص زبان محاوره که متن را شاداب می‌کند- بهره برد- چنان که خود استاد آشوری نیز در همان مقاله اشاره کرده‌اند همچنان در پی معادلی بی‌تنوین برای دو واژه‌ی پرکاربرد معمولا و لطفا می‌گردند و از هر پیشنهادی در این باره استقبال هم می‌کنند. اما خب، چرا باید چنین واژه‌های رسا و جاافتاده‌ای را کنار گذاشت؟ چرا زبان خود را انطباق ندهیم و چرا چنان که زبان‌شناسان می‌گویند واژه‌های دیگر زبان‌ها را به درستی در زبان هضم نکنیم و از آن خود نکنیم‌شان؟

چه‌کار باید کرد؟

در همین زمینه:

دست و پا بستگی ۱

مرتبط:

مرز آبی: در مورد تبدیل تنوین