بازار شل شده، یا شل کرده.

این اصطلاحی است که بازاریان به کار می‌برند کنایه از افت قیمت اجناس، به خصوص بعد از اینکه قیمت‌ها ییهو(!) بالا رفته باشد. مثل بلایی که این روزها، در ایام محنت محمودیه، سر مسکن و خیلی چیزهای دیگر در تهران آمده. اصطلاح خیلی جالبی‌ست.