مشکلی برای سرور سایت پیش آمده و نظرات مطلب قبلی از دست رفته. اگر کسی احیانا فایل save شده ای از این صفحه دارد لطفا برای من بفرستد.

گویا برخی ایمیل‌ها هم به من نمی‌رسد. نمی‌دانم admin@amirmehdi را چه شده. لطفا اگر ایمیلی زده‌اید و پاسخی نگرفته‌اید به نشانی amirmehdi.haghighat@gmail.com باز بفرستید، تا سر فرصت ببینم چه مشکلی پیش آمده.