عبدالله کوثری: من‌ مترجم‌ حرفه‌ای‌ هستم‌ و در کنار عشق‌ و علاقه یک‌سری‌ ضروریات‌ مادی هم‌ دارم‌. مثلاً این‌ که‌ آیا خوانندگان‌ ما این‌کتاب‌ را خواهند خواند؟ به‌ این‌ قضیه‌ هم‌ فکر می‌کنم‌ نه‌ صرفاً به‌ خاطرمسایل‌ مادی‌ بلکه‌ به‌ این‌ خاطر که‌ کار بیهوده‌ انجام‌ ندهم‌.

[متن کامل ] 

گزارش‌-گفت‌وگویی از عرفان قانعی فرد، در باب ترجمه، زبان و زندگی عبدالله کوثری