این کتاب در نمایشگاه کتاب امسال در غرفه‌ی نشر ماهی عرضه می‌شود و شامل ۹ داستان کوتاه امریکایی است که ظرف ۶ سال گذشته انتخاب و ترجمه کرده‌ام؛ تعدادی از آنها پیش از این در برخی نشریات چاپ شده.

داستان‌ها

تو گرو بگذار، من پس می‌گیرم/ شرمن الکسی

زنبورها؛ بخش اول/ الکساندر همن

شیرینی عسلی/ هاروکی موراکامی

فلامینگو/ الیزابت کمپر فرنچ

خوبی خدا/ مارجوری کمپر

جناب آقای رییس جمهور / گیب هادسون

تعمیرکار/ پرسیوال اورت

کارم داشتی زنگ بزن/ ریموند کارور

جهنم- بهشت/ جومپا لاهیری (تازه‌ترین داستانش بعد از همنام)

***

در اینجا  مختصری درباره نویسنده‌ها و داستان‌ها نوشته‌ام.