داستان کوتاه

گربه‌های بتی

سام شپارد/ ترجمه امیرمهدی حقیقت

با یادداشتی از محسن آزرم 

برای دریافت فایل word کلیک کنید

***

**

پ.ن: این داستان و یادداشت در همشهری جوان این هفته هم چاپ شده.