ترجمه لفظ به لفظ قید- منظور کلماتی است که به ly ختم می‌شود- یکی از اشتباهات ترجمه است. ترجمه ly به «به طور» یا «به طرز» گویا حالت عرف پیدا کرده است. منتها، به قول معروف، آش وقتی شورتر می‌شود که کلمه مختوم به ly به غیر از معنایی که از آن مستفاد می‌شود ترجمه گردد. دو مثال زیر نمونه بارزی از آن است:

fatally monotonous: به طرزی کشنده یکنواخت

embarrasingly naive: به طرزی ناراحت کننده ساده و کودکانه

درست است که fatal یعنی کشنده و مرگبار، ولی وقتی به صورت قید جلو کلمه دیگری قرار می گیرد چنین معنایی نمی‌دهد. اگر چنین نباشد پس باید عباراتی نظیر dreadfully cold و terribly hot و awfully bad را به ترتیب ترجمه کنیم: به طرز ترسناکی سرد، به طرز وحشتناکی گرم، به طرز وحشتناکی بد.

حال آنکه در چنین مواردی، قیدهای مذکور very much  معنی می‌دهد. متاسفانه عباراتی نظیر «وحشتناک گرم»، «وحشتناک سرد» و «وحشتناک قشنگ» بر سر زبان‌ها افتاده است و لابد اگر بگوییم در فارسی برای چنین عباراتی [می‌گوییم] «بسیار سرد»، «بسیار گرم» – یا در صورت شدت بسیار گرما یا سرما می‌گوییم گرما بیداد می‌کند یا سرما سخت سوزان است- آن وقت به عدول از گرایشهای نوین زبان‌شناسی متهم می‌شویم.

باری در دو نمونه مذکور هم مترجم به راحتی می‌توانست آنها را چنین ترجمه کند: «سخت یکنواخت»، «سخت کودکانه»…

در وصف ترجمه قیدهایی از این دست، که چه بسا ناشی از بی دقتی مترجم به زبان مبدا هم نباشد، تنها می‌توانیم بگوییم که مغایر با روح زبان فارسی است…

نظری به ترجمه (مقاله «تسلط بر زبان مبدا»)/ صالح حسینی/ انتشارات نیلوفر/۱۳۷۵